Spôsob objednávania

Objednávať tovar si môžete on-line priamo na našich stránkach. Ak vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku na e-mail: info@adblue-shop.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, adresu, meno kontaktnej osoby, prípadne ak nakupujete na firmu IČO a DIČ a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na Vaše otázky.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky na Vami uvedený e-mail.

Osobný odber

Objednávku realizovanú cez internet je možné vyzdvihnúť na predajni v Bratislave na Mánesovom námestí 6 (zobraziť mapu). Úhradu za tovar je možné realizovať v hotovosti bez obmedzenia alebo platobnou kartou pri objednávke nad 5 EUR.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nás kontaktovať.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ceny tovaru

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené na stránke adblue-shop.sk. Pri niektorých produktoch môže byť uvedená aj "Bežná cena" - je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú zvyčajne titul predávajú ostatné obchody. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov a vydavateľov. Pre zákazníka vždy platí, ak je uvedená "Naša cena" aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (zvyčajne 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na detaile produktu na stránke adblue-shop.sk alebo na faktúre). Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné v prípade, že celková objednávka neprekročila sumu 49 Eur.

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky sú uvedené pri každom produkte osobitne v prípade ak daný tovar nie je skladom a znamenajú, kedy daný tovar odošleme. V ostatných prípadoch je tovar skladom a zvyčajne sa odosiela resp. pripravuje na vyzdvihnutie na Mánesovom nám. 6 do 24 hodín. V prípade veľkých objednávok si vyhradzujeme právo na individálne podmienky pri doručovaní tovaru.

V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní dodržať, Vás budeme informovať telefonicky alebo mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. V prípade vypredania tovaru si vyhradzujeme právo na zrušenie objednávky, o tejto skutočnosti Vás budeme vždy informovať telefonicky alebo emailom.

V prípadoch, keď tovar potrebujete doručiť do určitej doby, je dobré uviesť do poznámky aj dátum dokedy by ste ju potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť vo Vami vybranom termíne. Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť po prihlásení sa do systému.

Zásielky doručujeme iba vrámci Sovenska. Momentálne nezasielame tovar do zahraničia.

Objednávateľ (zákazník) súhlasí s poskytnutím osobných údajov potrebných k doručeniu zásielky tretej strane (pošta, zásielkovna.sk, kuriérska služba).

Objednávateľ (zákazník) súhlasí zaslaním žiadosti o hodnotenie internetového obchodu adblue-shop.sk tretou stranou (heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk).

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame buď Slovenskou poštou alebo súkromným prepravcom firmou DPD. Tovar zasielame iba na Slovensko.

Cenník poštovného:

Poštovné a balné pri objednávke nad 49 € je bezplatné. Dobierková zásielka s balným zasielaná cez prepravnú spoločnosť DPD je 3,90 €.

Čas dodania u firmy DPD je zvyčajne 24 hodín od odoslania, pri Slovenskej pošte môže byť čas dodania 1 až 3 pracovné dni. Pri zásielkovni je doba dodania 1 - 4 dni.

V cene poštovného sú zahrnuté už aj všetky ostatné poplatky vrátane balného.

Záručná doba

Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

adblue-shop.sk ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

adblue-shop.sk nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér alebo pošta)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo písomne. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu si môžte uplatniť aj  osobne na výdajnom mieste v Bratislave na Mánesovom námestí 6 v čase od 8:30 do 16:00 hod.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY www.adlbue-shop.sk (ďalej len „VOP")

I. Pedmet úpravy

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Objednávateľa a Spoločnosti, Obchodné meno: Peter Skubák - AD REM, so sídlom Švabinského 16, 851 01, Bratislava - Petržalka, IČO: 11782889, DIČ: 1020183142, IČ DPH: SK1020183142 (ďalej len ako ,,Spoločnosť " alebo ,,adblue-shop.sk" ), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom web stránky www.adblue-shop.sk a cez e-shop umiestnený na internetovej stránke (ďalej tiež ako „VOP"). Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok adblue-shop.sk dodať objednávateľovi/kupujúcemu objednaný tovar podľa druhu a množstva, do určeného miesta a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej adblue-shop.sk dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva", alebo tiež „zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná Spoločnosti prostredníctvom internetovej web stránky www.adblue-shop.sk

2. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.adblue-shop.sk a jeho odoslaním cez E-shop.

3. Po zaslaní objednávky je objednávateľovi automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý objednávateľ uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia Spoločnosť potvrdzuje, že objednávku prijíma.

4. Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že:
  a) sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
b) bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a s týmito VOP pre potreby dokončenia obchodu zo strany Spoločnosti.
d) v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý Spoločnosti kedykoľvek po predchádzajúcom vyžiadaní preukázať.
e) vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

III. Povinnosti predávajúceho

1. adblue-shop.sk sa objednávateľovi zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpne cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. V prípade pokiaľ nebude možné Tovar dodať za určených podmienok stanovených v objednávke, je Spoločnosť povinná o tomto informovať Objednávateľa a to ihneď ako to bude možné.

3. Tovar, bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

IV. Kúpna cena za tovar

1. Pre objednávateľov adblue-shop.sk platia ceny uvedené na internetovej stránke. V prípade, že je uvedená aj "Bežná cena" - je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú zvyčajne titul predávajú ostatné obchody.

2. Tieto ceny obchod adblue-shop.sk priebežne aktualizuje na základe informácií od dodávateľov. Pre objednávateľa vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny tovaru v budúcnosti.

3. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená pri jednotlivých položkách samostatne, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (zvyčajne 20% presná sadzba je uvedená vždy vo faktúre a v detaile produktu na stránke adblue-shop.sk).

4. Kúpna cena tovaru je platná v čase odoslania objednávky.

5. Konečná kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady za prepravu tovaru prípadne poštovné do miesta určeného objednávateľom. Náklady za dopravu budú kupujúcemu účtované zvlášť a to podľa spôsobu prepravy tovaru na miesto určenia objednávateľom. K cene tovaru je pripočítané poštovné v prípade, ak celková objednávka neprekročila sumu 49 Eur.

6. Všetky akcie a akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

V. Spôsob platby

1. Spôsob platby je možný v hotovosti alebo kartou na predajni, na predfaktúru, platba na faktúru so splatnosťou alebo platba formou dobierky. Platba aj ceny sú uvádzané v EURách. Súčasťou každej zásielky je aj faktúra s vyčíslenou DPH alebo pri osobnom odbere na Mánesovom nám. 6 vystavíme pokladničný blok.

VI. Dodacie podmienky

1. Dodacie podmienky sú uvedené pri každom titule osobitne, informácia "skladom", že tovar expedujeme v pracovné dni do 24 hodín od odoslania. Ak je uvedená dostupnosť iná ako skladom, zvyčajne je uvedené kedy daný tovar odošleme. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebudeme Spoločnosť schopná dodržať, objednávateľa informuje telefonicky prípadne e-mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby.

2. adblue-shop.sk objednávky vybavuje priebežne každý pracovný deň. V prípade vypredania tovaru si Spoločnosť vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O zrušení objednávky Spoločnosť vždy informuje Objednávateľa telefonicky alebo emailom.

3. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako adresa dodania a spoločnosť ADREM ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

VII. Spôsob doručenia

1. Objednaný tovar je zasielaný Slovenskou poštou alebo súkromným prepravcom firmou DPD.

2. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Cenník poštovného: Poštovné a balné pri objednávke nad 49 € je bezplatné. Dobierková zásielka s balným zasielaná cez prepravnú spoločnosť DPD je 3,90 €. Tovar zasielaný na dobierku cez Slovenskú poštu stojí 3,29 €.  Čas dodania u firmy DPD je zvyčajne 24 hodín od odoslania, pri Slovenskej pošte môže byť čas dodania 1 až 3 pracovné dni.
Nie všetky prepravné spoločnosti (napr. Slovenská pošta) musia byť vždy v ponuke obchodu adblue-shop.sk

3. V cene poštovného sú zahrnuté všetky ostatné poplatky vrátane balného a zásielky sú doručované výhradne na území Slovenskej republiky.

VIII. Osobný odber

1. Po objednaní tovaru cez internetovú stránku www.adblue-shop.sk je možné si tovar vyzdvihnúť aj osobne na odbernom mieste adblue-shop.sk na Mánesovom námestí 6, 85101 Bratislava (mapa tu). Objednaný tovar je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou ak platba presiahne 5 Eur.

IX. Zodpovednosť za vady

1. Podrobnosti o právach odberateľa, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady zo strany Spoločnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasť týchto VOP.

X. Záručná doba

1. Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list.

2. adblue-shop.sk ručí zákazníkovi za:
a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
b) dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
c) dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
d) priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
e) ak su pri produkte na stránke adblue-shop.sk uvedené aj normy iso, garantujeme zákazníkom, že všetky naše predávané produkty ich spĺňanú.

3. adblue-shop.sk nenesie zodpovednosť za:
a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér alebo pošta)
b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

XI. Zrušenie a odvolanie objednávky

1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť adblue-shop.sk vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku") je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

XII. Doba vybavenia reklamácie

1. Reklamácie príjma a vybavuje internetový obchod adblue-shop.sk, resp. Peter Skubák AD REM v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu (info@adblue-shop.sk), telefonicky (02/44 633762) alebo písomne.

2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Spoločnosťou a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie objednávateľovi.

3. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania reklamovaného tovaru. O výsledku Spoločnosť informuje prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

4. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady Spoločnosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

XIII. Ochrana súkromia

Viac informácii sa dozviete v sekcii Ochrana súkromia.

XIV. Záverečné ustanovenie

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom (1.10.2016)

2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.adblue-shop.sk

3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

VOP vydané a prijaté dňa: 1.10.2016
Peter Skubák - AD REM