Čo je to AdBlue

Čo je to AdBlue?

01

AdBlue je ochranná známka registrovaná VDA

VDA je združenie Nemeckej asociácie pre automobilový priemysel.

02

AdBlue v USA

V USA pre používa pre AdBlue označenie DEF - Diesel Exhaust Fluid.

03

GreenChem

Je jeden z najväčších výrobcou AdBlue v Európe patriaci do skupiny Agrofert. U nás zakúpené kanistre sú vždy od spoľahlivého a overeného výrobcu GreenChem. Polské a čínske AdBlue nedistribuujeme .

Ako funguje AdBlue

Ide o chemicky vysoko čistý roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody, jej presné zloženie je 32,5% močoviny a 67,5% vody.

AdBlue funguje na princípe vstrekovania pred katalyzátor výfukových plynov, pričom močovina sa najskôr čo najrovnomernejšie mieša z výfukovými plynmi a vplyvom tepla a vody sa rozkladajá na amoniak NH3 a oxid uhličitý CO2. Následne Amoniak na povrchu katalyzátora reaguje s oxidmi dusíka NOX, ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty. Z výfukovej sústavy tak namiesto veľkého množstva oxidu dusíka odchádza práve neškodná vodná para a dusík.

Spotreba AdBlue je približne 2 až 6% k spotrebe nafty. Podľa informácii od výrobcov, AdBlue znižuje spotrebu nafty o 2 ož 4%.

Naše produkty

AdBlue 5l kanister
S plniacim hrdlom
AdBlue 10l kanister
S plniacim hrdlom
AdBlue 20l kanister
s plniacim hrdlom